Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Επιλογή του σχολείου μας στις Εκπαιδευτικές Δράσεις της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

Το σχολείο μας επελέγη μετά από κλήρωση να συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.Δείτε εδώ λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ».