Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Βενιζέλου

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου  επισκέφτηκαν ανά τμήμα  από τις 13-01-2016 έως τις 20-01-2016 το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι διδακτικές επισκέψεις εντάσσονταν στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο  οποίο συμμετείχαν  επιτεύχθηκε η πρόσληψη ιστορικών γνώσεων με βιωματικό τρόπο, με την παρατήρηση δηλαδή και μελέτη της τέχνης  του 19ου αι.