Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Επίσκεψη στο 2ο ΕΠΑΛ

Τη Δευτέρα 21-03-16 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στο 2ο ΕΠΑΛ. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν κατά ομάδες στους διάφορους τομείς ειδικοτήτων και ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις επιλογές που μπορούν να έχουν μετά το Γυμνάσιο. Ευχαριστούμε πολύ τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του 2ου ΕΠΑΛ για τη φιλοξενία  και τη διαφωτιστική ενημέρωση.