Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Επίσκεψη στον Ομαλό

Η ομάδα του προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής με τίτλο «Αναγνωρίζω τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής γύρω από το σχολείο μου και ερευνώ την επίδραση του τουρισμού σε αυτήν» επισκέφτηκε την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 το Ξυλόσκαλο στον Ομαλό. 
Στόχος της επίσκεψης ήταν η βιωματική προσέγγιση του θέματος της Βιοποικιλότητας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν και να αξιοποιήσουν τη σημειολογία της φύσης, να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη σεβασμού και προστασίας κάθε μορφή ζωής.