Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Επίσκεψη σε πλατείες της πόλης

Τα τμήμα Γ5 την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 και το τμήμα Γ2 την Τρίτη 15 Μαρτίου συμμετείχαν σε δράσεις στα πλαίσια του μαθήματος Βιωματικών δράσεων της Γ΄ Γυμνασίου με τίτλο «Μελέτη ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς για τον τρόπο αξιοποίησης των αγαθών δημόσιας χρήσης στην τοπική κοινωνία των Χανίων σήμερα. Εκπόνηση πακέτου προτάσεων για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις διορθωτικής λογικής».
 Οι μαθητές επισκέφτηκαν πλατείες του κέντρου των Χανίων και με τη μέθοδο της αυτοψίας κατέγραψαν στοιχεία για την κατάσταση των συγκεκριμένων δημόσιων χώρων και την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών προς τους πολίτες.