Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Εκλογές εκπαιδευτικών

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 το σχολείο δε θα λειτουργήσει  λόγω εκλογών των εκπαιδευτικών.