Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Επίσκεψη στη 2η Έκθεση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 η Γ΄ Γυμνασίου επισκέφτηκε τη 2η  Έκθεση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο σχολικό συγκρότημα «Δαίδαλος». Οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε ομάδες,  ξεναγήθηκαν στην Έκθεση και ενημερώθηκαν για τις αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση, τους τομείς και τις ειδικότητες.