Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση επιλογής τουριστικού γραφείου.


Πράξη 28η 20.02.2018
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων του 5ου Γ/σίου (Ανακοινοποίηση)
Στα Χανιά σήμερα Τρίτη 20/02/2018 και ώρα 12.30 π.μ. στο Γραφείο του 5ου Γυμνασίου Χανίων και μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας, συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών της επίσκεψης του 5ου Γ/σίου στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα. Η επιτροπή αποτελούμενη από:
1.     Πιμπλή Ρουμπίνη-Μαρία (Πρόεδρο)
2.     Γιατρουδάκη Γεώργιο (μέλος)
3.     Μαρινάτου Μαρία-Ελένη (μέλος)
4.     Νικολάου Ιωάννη (πρόεδρο Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων)
5.     Αδαμάκη Αρτέμιο (εκπρόσωπο 15μελούς)

αφού έλαβε υπ’ όψη την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/ ΦΕΚ681τ.Β΄/06.03.2017 που ορίζει το καθεστώς των σχολικών εκδρομών, αποσφράγισε δύο κλειστές προσφορές από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:
Όνομα Ταξιδιωτικού Γραφείου
΄Υψος οικονομικότερης προσφοράς σε Ευρώ
Smart Tours
165€ Oasis Hotel
Io Tours
155€ Oasis Hotel
160€ Four Seasons Hotel

Α    π    ο    φ    ά    σ    ι    σ    ε   
να αναθέσει την οργάνωση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο Io Tours ως την πιο συμφέρουσα οικονομικά και συμβατή με τους όρους της προκήρυξης. Η επιτροπή επιλέγει το ξενοδοχείο Oasis Hotel.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται.
Η Διευθύντρια                                                           Η Επιτροπή  
                                                                           
Πιμπλή Ρουμπίνη-Μαρία (Πρόεδρος)                              Γιατρουδάκης       Γεώργιος                                                                                                                                                                                            Μαρινάτου Μαρία-Ελένη
                                                                                                    Νικολάου Ιωάννης
                                                                                                   Αδαμάκης Αρτέμιος